Logika in argumentacija

Obvestilo: od 1. 10. 2016 po odločitvi katedre oz. fakultete ne izvajam več vaj pri predmetu Logika in argumentacija. Vaje iz logike sem izvajal od leta 2005 naprej (sprva celo za tri skupine študentov preko celotnega akad. leta) in užival tako pri razvoju gradiv ter pristopov k razlagi kot pri samem druženju pri izvedbi vaj. Spodnja gradiva za I. bolon. stopnjo puščam dostopna, upam pa da mi bo čas v prihodnje dopuščal, da razširjena gradiva tudi zberem in objavim. Zahvaljujem se študentom za povratne informacije.

Logika in argumentacija (vaje)
Gradiva za predmet 2014/2015 in 2015/2016

Vsebina predmeta: Neformalna logika (argument, veljavnost in zdravost argumenta, struktura argumenta, diagramiranje argumentov, logična analogija oz. metoda protiprimerov, logične napake in zmote, definicije in definiranje).
Stavčna logika (jezik stavčne logike, prevajanje iz naravnega jezika, resničnostne tabele, semantična drevesa, naravna dedukcija).
Predikatna logika (jezik predikatne logike, prevajanje iz naravnega jezika v jezik predikatne logike).

Študijska literatura:
Uršič Marko, Markič Olga: Osnove logike, Ljubljana: Filozofska fakulteta, več izdaj.
Šuster Danilo: Moč argumenta. Logika in kritično razmišljanje, Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998. 2. prenovljena izdaja: Aristej 2015.
Šuster Danilo: Simbolna logika, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2000.
Jerman, Frane: Logika za mlade, Zavod za šolstvo, Ljubljana, 1979.
Ule, Andrej: Mali leksikon logike, Tehniška založba Slovenije, 1997.

Nekaj uporabnih spletnih povezav:
Argument (Internet Encyclopedia of Philosophy)
Neformalna logika (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
Logične zmote in napake (razlage in primeri)
Deduktivna logika – vaje
Propozicionalna logika (Internet Encyclopedia of Philosophy)
Spletni tečaj: Uvod v logiko (Coursera; Stanford University)
Nekaj dilem neformalne logike (Danilo Šuster, ČKZ)
Uvod v logiko in kritično mišljenje

Vaje iz predhodnih let