Bibliography

Vojko Strahovnik [26014]

Personal bibliography for the period 2000-2016


ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

1.01 Original scientific article

1. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, cognition, and dialogue. Santalka, ISSN 2029-6339, 2016, vol. 24, no. 1, str. 14-23. http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/view/233/pdf, doi: 10.3846/cpc.2016.233. [COBISS.SI-ID 7220058]

2. STRAHOVNIK, Vojko. Global justice and agents of hospitality. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 2, str. 253-262, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-2.pdf. [COBISS.SI-ID 6965338], [SNIP,WoS up to 5. 10. 2015: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, weighted no. of citations (NC): 0]

3. STRAHOVNIK, Vojko. Resnica, zgodovina, integriteta in sprava. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 253-263. [COBISS.SI-ID 7009370], [SNIP, Scopus up to 10. 9. 2015: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0, normalized no. of pure citations (NC): 0]

4. STRAHOVNIK, Vojko. Ideologija strahu in nova verska nestrpnost. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 6647386], [SNIP, Scopus up to 2. 10. 2015: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 4]

5. STRAHOVNIK, Vojko, ŠKARJA, Gašper. Upravljanje etike in integritete ter etični kodeksi v upravi. Hrvatska i komparativna javna uprava, ISSN 1848-0357, 2014, god. 14, br. 4, str. 905-920. [COBISS.SI-ID 6859866]

6. STRAHOVNIK, Vojko. Some aspects of epistemic value and role of moral intuitions in ethics education. Metodički ogledi, ISSN 1848-2325. [Spletna izd.], 2014, vol. 21, no. 2, str. 35-51. http://hrcak.srce.hr/file/200300. [COBISS.SI-ID 6861402]

7. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173, tabele. [COBISS.SI-ID 6910298], [SNIP, WoS up to 5. 10. 2015: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, weighted no. of citations (NC): 0, Scopus up to 13. 10. 2015: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0, normalized no. of pure citations (NC): 0]

8. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Moral dilemmas and vagueness. Acta analytica, ISSN 1874-6349. [Online ed.], 2013, vol. 28, no. 2, str. 207-222. http://link.springer.com/article/10.1007/s12136-011-0140-2?null, doi: 10.1007/s12136-011-0140-2. [COBISS.SI-ID 5924698], [SNIP, WoS up to 16. 9. 2013: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, weighted no. of citations (NC): 0, Scopus up to 22. 5. 2013: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0, normalized no. of pure citations (NC): 0]

9. STRAHOVNIK, Vojko. O pojmu genocid z vidika skupin, škode in odgovornosti. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 3, str. 389-398. [COBISS.SI-ID 6397274], [SNIP, Scopus up to 8. 10. 2014: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 4]

10. STRAHOVNIK, Vojko. Živalsko vprašanje : med trpljenjem in statusom nečloveških živali. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 57/58, str. 206-227, 304-305. [COBISS.SI-ID 6198106]

11. STRAHOVNIK, Vojko. Legal positivism and the defeasibility of legal norms. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 59/60, str. 219-234. [COBISS.SI-ID 6570586]

12. STRAHOVNIK, Vojko. The difficulty of animal question. Poligrafi, ISSN 1318-8828, 2013, vol. 18, no. 69/70, str. 135-158. http://poligrafi.si/Content/pub/LivingWithConsequences.pdf. [COBISS.SI-ID 1536197572]

13. STRAHOVNIK, Vojko. Vebrova misel med logiko nagonske pameti in antropologijo. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2012, letn. 44, št. 3/4, str. 207-218. [COBISS.SI-ID 6010202]

14. STRAHOVNIK, Vojko. Defeasibility of moral and legal norms. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2012, [Št.] 53/54, str. 101-115, 403-404. [COBISS.SI-ID 70071809]

15. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko. Ali je možna empatična družba dialoga?. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 4, str. 495-509. [COBISS.SI-ID 5640282], [Scopus up to 5. 10. 2015: no. of citations (TC): 4, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 4]

16. STRAHOVNIK, Vojko. Raz on reasons, principles and guiding. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2011, [Št.] 49/50, str. 118-131, 313-314. [COBISS.SI-ID 265591808]

17. STRAHOVNIK, Vojko. Identity, character and ethics : moral identity and reasons for action. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2011, vol. 26, fasc. 1, str. 67-77. [COBISS.SI-ID 5709658], [SNIP, WoS up to 20. 5. 2014: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, weighted no. of citations (NC): 4, Scopus up to 21. 5. 2014: no. of citations (TC): 2, pure citations (CI): 2, normalized no. of pure citations (NC): 8]

18. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko. Pristno delovanje je vzajemnost in sodelovanje. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 3, str. 351-364. [COBISS.SI-ID 5285210]

19. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna filozofija R. M. Harea : univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni. Analiza, ISSN 1408-2969, 2009, letn. 13, št. 1/2, str. 47-62. [COBISS.SI-ID 17404424]

20. STRAHOVNIK, Vojko, ŠKARJA, Biljana. Storytelling and Web 2.0 services : a synthesis of old and new ways of learning = Cuentos y servicios de la Web 2.0 : síntesis de viejas y nuevas formas de aprender. E-learning papers, ISSN 1887-1542, 2009, no. 15, [23] str. http://openeducationeuropa.eu/sl/node/2718, http://openeducationeuropa.eu/sites/default/files/old/media20163.pdf. [COBISS.SI-ID 6485338]

21. STRAHOVNIK, Vojko. Globalization, globalized ethics and moral theory. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2009, vol. 24, no. 2, str. 209-218. [COBISS.SI-ID 516184345], [SNIP, WoS up to 7. 10. 2015: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 1, weighted no. of citations (NC): 4, Scopus up to 24. 3. 2014: no. of citations (TC): 1, pure citations (CI): 1, normalized no. of pure citations (NC): 4]

22. STRAHOVNIK, Vojko. Teorija zmote : moralni kognitivizem in irealizem. Analiza, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 1/2, str. 49-67. [COBISS.SI-ID 17401608]

23. STRAHOVNIK, Vojko. Moralne dileme in moralna teorija. Analiza, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 3, str. 29-60. [COBISS.SI-ID 41982818]

24. STRAHOVNIK, Vojko. Vebrova etika vesti. Tretji dan, ISSN 1318-1238, str. 22-31. [COBISS.SI-ID 37835106]

25. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti. Analiza, ISSN 1408-2969, 2007, letn. 11, št. 4, str. 73-95. [COBISS.SI-ID 37322082]

26. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija, intuicije in pretehtano ravnotežje. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2007, letn. 39, št. 1/2, str. [151]-168. [COBISS.SI-ID 35852898]

27. STRAHOVNIK, Vojko. Etične splošnosti in partikularizem. Filologičeskie zametki. [Pečatnoe izd.], 2006, vyp. 4, č. 1, str. 39-50. [COBISS.SI-ID 33819490]

28. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Justification in context. Acta analytica, ISSN 0353-5150, spring 2005, vol. 20, no. 2, str. [91]-104. [COBISS.SI-ID 31254114]

29. STRAHOVNIK, Vojko. Uletova kritika Horganove teorije resnice kot posredne korespondence. Analiza, ISSN 1408-2969, 2005, letn. 9, št. 1/2, str. 122-134. [COBISS.SI-ID 31305570]

30. STRAHOVNIK, Vojko. Intuicionizem, moralni koflikt in pluralizem dolžnosti. Analiza, ISSN 1408-2969, 2005, letn. 9, št. 4, str. 106-129. [COBISS.SI-ID 230933248]

31. STRAHOVNIK, Vojko. Veber’s ethics. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2005, letn. 37, št. 1/4, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 31874146]

32. STRAHOVNIK, Vojko. The Riddle of Aesthetic Principles. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2004, vol. 19, št. 33, str.189-207. [COBISS.SI-ID 28338786]

33. STRAHOVNIK, Vojko. Uvod v vrlinsko epistemologijo. Analiza, ISSN 1408-2969, 2004, letn. 8, št. 3, str. 101-118. [COBISS.SI-ID 219797248]

34. STRAHOVNIK, Vojko. Rawls o dveh pojmovanjih moralnih načel in njegova kritika intuicionizma. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2004, letn. 32, št. 217/218, str. 436-447. [COBISS.SI-ID 30221922]

35. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Metaphysics : ultimate and regional ontology. Información Filosófica, ISSN 1824-7121, 2004, letn. 1, št. 1, str. [21]-45. [COBISS.SI-ID 38726242]

36. STRAHOVNIK, Vojko. Oris moralnega partikularizma. Analiza, ISSN 1408-2969, 2003, letn. 7, št. 3, str. 33-55. [COBISS.SI-ID 128225536]

37. STRAHOVNIK, Vojko. David Lewis o toleranci. Analiza, ISSN 1408-2969, 2002, letn. 6, št. 1/2, str. 86-94. [COBISS.SI-ID 123005952]

38. STRAHOVNIK, Vojko. O Vebrovem pojmovanju dveh tipov socialnosti : cerkveno občestvo kot vrhovna oblika človeške socialnosti. Tretji dan, ISSN 1318-1238, dec. 2001, letn. 30, št. 11, str. 85-93, portret Franceta Vebra. [COBISS.SI-ID 25276258]

1.04 Professional article

39. STRAHOVNIK, Vojko, ĆURKO, Bruno. Etika za najmlajše: 3-5 let : projekt ETHIKA: etika in vrednote v šolah in vrtcih. Vzgoja, ISSN 1580-0482, mar. 2015, leto 17, [št.] 65, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 6861658]

40. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja. Vzgoja, ISSN 1580-0482, sep. 2015, leto 17, [št.] 67, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7018330]

41. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja v zgodnjem najstništvu. Vzgoja, ISSN 1580-0482, dec. 2015, leto 17, [št.] 68, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7106650]

42. STRAHOVNIK, Vojko. Etika kot predpogoj izhoda iz krize. IBS poročevalec, ISSN 1855-8011, 2010, mar. http://www.ibsporocevalec.si/component/content/article/36-marec/88-etika-kot-predpogoj-izhoda-iz-krize. [COBISS.SI-ID 1024268066]

43. STRAHOVNIK, Vojko. Herbert McCabe o dobrem življenju, etiki in iskanju sreče. Tretji dan, ISSN 1318-1238, 2009, let. 38, št. 1/2, str. 24-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 9280771]

44. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni partikularizem. FNM, ISSN 1408-8274, 2002, letn. 9, št. 1/4, str. 103-109. [COBISS.SI-ID 124881408]

45. LOVRENOV, Maja, STRAHOVNIK, Vojko. Odvisnostne in dinamične kategorije : Bolzano International Schools in Cognitive Analysis 2000. Analiza, ISSN 1408-2969, 2000, letn. 4, št. 3/4, str. 161-163. [COBISS.SI-ID 512003966]

1.05 Popular article

46. STRAHOVNIK, Vojko. Poročilo o dejavnosti Slovenskega filozofskega društva v letu 2003. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2003, letn. 35, št. 1/4, str. 441-443. [COBISS.SI-ID 25279074]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

47. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko. Profesionalna etika zdravstvene nege. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011, str. 153-157. [COBISS.SI-ID 5439322]

48. STRAHOVNIK, Vojko. Ontologija Frana Kovačiča : o resnici, dobrem in lepem. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2007, letn. 67, št. 2, str. 207-220. [COBISS.SI-ID 35680354]

1.08 Published scientific conference contribution

49. STRAHOVNIK, Vojko. Izbrane etične razsežnosti priporočil za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: 2. simpozij Etika v medicini, Ljubljana, 28. april 2014. GROŠELJ, Urh (ur.), ORAŽEM, Miha (ur.), GROSEK, Štefan (ur.). 2. simpozij Etika v medicini [z mednarodno udeležbo, posvečen spominu na akademika Jožeta Trontlja]], (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, Letn. 53, 4). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2014, letn. 53, supl. 4, str. 21-24. [COBISS.SI-ID 6571354]

50. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics education in schools – project Ethos. V: Challenges in building child friendly communities : proceedings of International Conference Zadar 2014, Croatia. Slavonski Brod: Europe House, 2014, str. 154-164, ilustr. [COBISS.SI-ID6834522]

51. STRAHOVNIK, Vojko. Etika in vrednote v šoli : projekt Ethos. V: OŠLAJ, Borut (ur.), PAVLIHA, Marko (ur.). Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014, str. 79-86. [COBISS.SI-ID 6795610]

52. STRAHOVNIK, Vojko. Relativism, contextualism and particularism in ethics. V: BACCARINI, Elvio (ur.). Relativism : proceedings of the international conference, Rijeka, Museum of Modern and Contemporary Art, January 19-20, 2006. Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, cop. 2006, str. 66-82. [COBISS.SI-ID 33822306]

53. STRAHOVNIK, Vojko. Etika bez moralnyh principov i pravil = Etika brez moralnih načel in pravil. V: Aktual´nye problemy filosofii, sociologii i politologii, ekonomiki i psihologii = [Aktualni problemi filozofije, sociologije in politologije, ekonomije in psihologije]. Vyp. 7 : [materialy VII meždunarodnoj studenčesko-aspirantskoj naučnoj konferencii (14-15 oktjabrja 2004 g.)]. Perm´: Permskij gosudarstvennyj universitet, 2005, str. 63-72. [COBISS.SI-ID 31626594]

54. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Socialnaya filosofija Franca Vebra. V: Aktual´nye problemy filosofii, sociologii i politologii, èkonomiki i psihologii. vypusk 5 : materialy meždunarodnoj naučnoj studenčesko-aspirantskoj konferencii, aprel´ 2002 g. Perm, 2002. Perm: Perskij universitet, 2002, str. 66-75. [COBISS.SI-ID 22659170]

1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

55. STRAHOVNIK, Vojko. On the concept of genocide from the point of view of groups, harm and responsibility. V: CENTA, Mateja (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Soočanje z genocidom in samomorom : mednarodna konferenca, Celje, 7.-9. nov. 2013 = Facing genocide and suicide : international konference, Celje, Nov. 7th-9th 2013. Ljubljana: [s. n.], 2013, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 6386778]

56. STRAHOVNIK, Vojko. The phenomenology of moral judgment : between cognitivism and non-cognitivism. V: XXth Bled Philosophical Conference”Ethical issues: theoretical and applied”, June 4th-June 8th 2012, Bled, Hotel Kompas. Ethical issues : theoretical and applied. [S. l.]: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2012, str. 16. [COBISS.SI-ID 1024229856]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

57. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, moral intuition, disagreement and dialogue. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.], 2015, str. 41. [COBISS.SI-ID 6907482]

58. STRAHOVNIK, Vojko. Religious commitment, divine command, rationality and moral dialogue : some reflections on objectivity of morality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015], str. 8. [COBISS.SI-ID 7060826]

59. STRAHOVNIK, Vojko. Historical truth and integrity = Zgodovinska resnica in integriteta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.], 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 7059290]

60. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko, TIMMONS, Mark. Epistemic quasi-agency in the space of reasons. V: The intersection of epistemology and philosophy of mind = Med epistemologijo in filozofijo duha. [S. l.]: Slovenian Society for Analytic Philosophy, Department of philosophy, Faculty of Arts, Maribor: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Maribor, 2015, str. 11. [COBISS.SI-ID 6935642]

61. STRAHOVNIK, Vojko. The World and truth as indirect correspondence = Svijet i istina kao indirektna korespondencija. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, [2014], str. 128-129. [COBISS.SI-ID 6683226]

62. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics education in schools – project Ethos. V: Challenges in building child – friendly communities : conference, October 10-12, 2014, Zadar (Croatia). [S. l.: s. n., 2014?], str. 25. [COBISS.SI-ID 6700378]

63. SZALMA, Eva, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Support to early educators to face contemporary issues : media education and values. V: MOREIRA, António (ur.), SZUCS, András (ur.), MÁZÁR, Ildikó (ur.). E-learning at work and the workplace : from education to employment and meaningful work with ICTs : book of abstracts : including the collection of “synergy” synopses. Budapest: European Distance and E-learning Network, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 6597466]

64. STRAHOVNIK, Vojko. Accepting cognitive expressivism in light of error theory. V: Ethical issues : theoretical & applied. [S. l.: s. n., 2014], str. [14]. [COBISS.SI-ID 6594906]

65. STRAHOVNIK, Vojko. Shame and the process of reconciliation. V: The ethics of war and peace. [S. l.: s. n., 2014], str. 63-64. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Aktualno/Societas_Ethica_Conference_Booklet2014.pdf. [COBISS.SI-ID 6669402]

66. STRAHOVNIK, Vojko. Phenomenology, ontology, and morality of guilt and shame in the processes of reconciliation. V: ŠKOF, Lenart (ur.). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 54575714]

67. STRAHOVNIK, Vojko. Transnational law, global justice, and agents of justice : an ethical case for responsibility of transnational coprorations. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Legal and philosophical challenges of transnational law = Pravni in filozofski izzivi transnacionalnega prava. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 6747738]

68. STRAHOVNIK, Vojko. Rationality of religious commitment, fundamentalism, and new religious intolerance = Racionalnost religiozne zavezanosti, fundamentalizem in nova religiozna nestrpnost. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n., 2014?], str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6726490]

69. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Cognitive expressivism as revolutionary proposal. V: RoME 7. [S. l.: s. n., 2014?], str. 36. [COBISS.SI-ID 6664794]

70. STRAHOVNIK, Vojko. Wittgenstein, Dunajski krog in moralna teorija. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Simpozij o filozofiji Ludwiga Wittgensteina ob izidu knjige Proti meji smisla: razprave k Logično filozofskem traktatu (Borut Cerkovnik), 7. maj 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2014, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 6596954]

71. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics in schools : the use of imagined scenarios and dialogue = Etika u školama : korištenje zamišljenih scenarija i dijaloga. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 22. dani Frane Petrića : glavna tema: Perspektive filozofije, Cres, Hrvatska, 22.-25. rujna 2013 : stalna tema: Od Petriča do Boškovića: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu, Cres, Hrvatska, 25.-28. rujna 2013 = 22nd days of Frane Petrić : main theme: Perspectives of philosophy, Cres, Croatia, September 22-25, 2013 : regular annual theme: From Petrič to Bošković: Croatian philosophers in the European context, Cres, Croatia, September 25-28, 2013 = 22. Frane-Petrić-Tage : Hauptthema: Die Perspektiven der Philosophie, Cres, Kroatien, 22.-25. September 2013 : ständiges Thema: Von Petrič zu Bošković: Kroatische Philosophen im europäischen Kontext, Cres, Kroatien, 25.-28. September 2013 = 22. giorni di Francesco Patrizi : tema principale: Le prospettive della filosofia, Cherso, Croazia, 22-25 settembre 2013 : tema fisso: Da Petrič a Bošković: Filosofi croati nel contèsto europeo, Cherso, Croazia, 25-28 settembre 2013, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2228, Libellus, 21). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2013, str. 124. [COBISS.SI-ID 6328154]

72. STRAHOVNIK, Vojko. Corporation, group agents and responsibilities. V: Abstracts. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, [2013?], str. [14-15]. [COBISS.SI-ID 6606682]

73. STRAHOVNIK, Vojko. Moral dialogue, universalism and challenges of global ethics = Moralni dialog, univerzalizem in izzivi globalne etike. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dimenzije dialoga v globalni multikulturni družbi : mednarodni simpozij, Innsbruck, 16. oktober 2013 = Dimensions of dialogue in the global multicultural society : international symposium, Innsbruck, October 16th 2013. Ljubljana: [s. n.], 2013, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 6415194]

74. STRAHOVNIK, Vojko. Legal positivism and defeasibility of legal norms. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Postmodernity and its repercussions for constitutional, political, philisophical and moral life = Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno življenje. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2013, str. 9. [COBISS.SI-ID 6370394]

75. STRAHOVNIK, Vojko. Moral theory and epistemic value and role of intuitions in applied ethics. V: KUDLEK, Katarina (ur.), BRACANOVIĆ, Tomislav (ur.). Program & book of abstracts. Zagreb: Society for the Advancement of Philosophy: Center for Croatian studies, University of Zagreb, [2013?], str. 31. [COBISS.SI-ID 6181722]

76. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Morphological pluralism. V: RoME Six. [S. l.: s. n., 2013?], str. 38. [COBISS.SI-ID 6449754]

77. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond the culture of fear = Onkraj kulture strahu. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Mednarodna konferenca Kultura strahu, Celje, 8.-11. november 2012 = International conference Culture of fear, Celje, November 8th-11th 2012. [S. l.: s. n., 2012?], str. 24-25. [COBISS.SI-ID 5947226]

78. STRAHOVNIK, Vojko. What does the notion of prima facie duty have to do with defeasibility?. V: Natural law in postmodern times = Naravno pravo v postmoderni dobi. Nova Gorica: European Faculty of Law; [Kranj]: Graduate School of Government, 2012, str. 13. [COBISS.SI-ID 6125146]

79. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž. Phenomenological objectivity. V: RoME V. [S. l.: s. n., 2012?], str. 41. [COBISS.SI-ID 5926234]

80. STRAHOVNIK, Vojko. Vebrova misel med logiko nagonske pameti in antropologijo = Veber’s philosophy between logic of instinctive reason and anthropology. V: Simpozij o filozofiji Franceta Vebra, Ljubljana, 20. april 2012. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012, str. 11. [COBISS.SI-ID 1024220128]

81. STRAHOVNIK, Vojko. Identity, character and ethics = Identitet, karakter i etika. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 19. dani Frane Petrića : glavna tema Pitanja identiteta, Cres, Hrvatska, 19.-22. rujna 2010 : stalna tema Petrić i renesansne filozofske tradicije, Cres, Hrvatska, 22.-25. rujna 2010 = 19th days of Frane Petrić : main theme Questions of identity, Cres, Croatia, September 19-22, 2010 : regular annual theme Petrić and renaissance philosophical traditions, Cres, Croatia, September 22-25, 2010 = 19. Frane-Petrić-Tage : Hauptthema Die Fragen der Identität, Cres, Kroatien, 19.-22. September 2010 : ständiges Thema Petrić und die philosophischen Traditionen der Renaissance, Cres, Kroatien, 22.-25. September 2010 = 19. giorni di Francesco Patrizi : tema principale Questioni di identità, Cherso, Croazia, 19-22 settembre 2010 : tema fisso Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimental, Cherso, Croazia, 22-25 settembre 2010, (Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 18). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2010, str. 161-162. [COBISS.SI-ID1024131681]

82. STRAHOVNIK, Vojko. Raz on reasons, principles and guiding. V: LegArg 2010. Nova Gorica: European Faculty of Law, 2010, f. 12-13. [COBISS.SI-ID 1024132193]

83. STRAHOVNIK, Vojko. Disagreement, dialogue and ethics in a world of strangers = Nestrinjanje, dialog in etika v svetu tujcev. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LESKOVEC, Jožef (ur.). Miroljubni in trajnostni dialog po sebičnem Prometeju = Peaceful and sustainable dialogue after selfish Prometheus. [S. l.: s. n.], 2010, str. 39. [COBISS.SI-ID 1024130913]

84. STRAHOVNIK, Vojko. Globalization and the project of ethnical integration : pluralistic universalism and common-sense intuitionism = Globalizacija i projekt etičke integracije : pluralistički univerzalizam i zdravorazumski intuicionizam. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 17. dani Frane Petrića : glavna tema Filozofija i globalizacija, Cres, Hrvatska, 21.-24. rujna 2008 : stalna tema Petrić i renesansne filozofske tradicije, Cres, Hrvatska, 24.-27. rujna 2008 = 17th days of Frane Petrić : main theme Philosophy and globalization, Cres, Croatia, September 21-24, 2008 : regular annual theme Petrić and renaissance philosophical traditions, Cres, Croatia, September 24-27, 2008 = 17. Frane-Petrić-Tage : Hauptthema Philosophie und Globalisierung, Cres, Kroatien, 21.-24. September 2008 : ständiges Thema Petrić und die philosophischen Traditionen der Renaissance, Cres, Kroatien, 24.-27. September 2008 = 17. giorni di Francesco Patrizi : tema principale Filosofia e globalizzazione, Cherso, Croazia, 21-24 settembre 2008 : tema fisso Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimental, Cherso, Croazia, 24-27 settembre 2008, (Libellus, 16). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 147-148. [COBISS.SI-ID 1024131425]

85. STRAHOVNIK, Vojko. Moral intuitionism, disagreement and dialogue = Moralni intuicionizem, nestrinjanje in dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), JAPELJ, Valerija (ur.). Dialog ali kako preseči trke civilizacij = Dialogue or how to overcome clashes of our civilizations. [S. l.: s. n.], 2007, str. 29. [COBISS.SI-ID 37327970]

86. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and naturalism – What did the psychologist say to the moral philosopher? = Etika in naturalizem – Kaj je psiholog povedal moralnemu filozofu?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), JAPELJ, Valerija (ur.). Etične implikacije razmerja med vero in znanostmi = Ethical implications of the relation between faith and sciences. [S. l.: s. n., 2006?], str. 19-20. [COBISS.SI-ID 33699170]

87. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija in intuicije. V: Filozofija in izzivi slovenske družbe : simpozij, v Ljubljani 30. november 2006. Ljubljana: Slovensko filozofsko društvo, SFD, 2006, str. 10. [COBISS.SI-ID 33786722]

88. STRAHOVNIK, Vojko. “Ontologija” Frana Kovačiča: O dobrem in lepem = Fran Kovačič – “Ontology”: The good and the beautiful. V: ŽALEC, Bojan (ur.). Fran Kovačič in slovenska filozofija, znanost ter kultura = Fran Kovačič, Slovene philosophy, science and culture. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2006, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 33707106]

89. STRAHOVNIK, Vojko. Vebrova etika = Veber’s ethics. V: Evropski kontekst slovenske filozofije : France Veber (1890-1975) = European context of Slovene philosophy : Franciscus Weber (1890-1975) = Europäischer Kontext der slowenischen Philosophie : Franz Weber (1890-1975). Ljubljana: Slovensko filozofsko društvo: = Slovenian Philosophical Society, 2005, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 31307874]

90. STRAHOVNIK, Vojko. Moralne dileme, konflikt dolžnosti in intuicionistični pojem prima facie dolžnosti = Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty. V: Oseba in dobro = Person and good. Celje: Slovensko filozofsko društvo: ARRS, 2005, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 31877474]

91. STRAHOVNIK, Vojko. Deliberative relevance, normative relevance and particularism. V: Particularism = Partikularizem. Ljubljana: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2005, str. 31. [COBISS.SI-ID 30032482]

92. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Particularist compositionality. V: WERNING, Markus (ur.). Compositionality Concepts & Cognition 2004 : an Interdisciplinary Conference in Cognitive Science : Programme & Abstracts. Düsseldorf: Heinrich-Heine-University Düsseldorf, 2004, str. 43. [COBISS.SI-ID 25671522]

93. STRAHOVNIK, Vojko. Rawls o dveh pojmovanjih moralnih načel in njegova kritika intuicionizma. V: Pomen in aktualnost Johna Rawlsa : povzetki referatov. Ljubljana: Slovensko komunikološko društvo: Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, 2004, str. [s. n.]. [COBISS.SI-ID 25502050]

94. STRAHOVNIK, Vojko. Prima facie duty is not the same as ceteris paribus duty. V: XIth Bled Philosophical Conference = 11. konferenca o analitični filozofiji, 2nd-6th June 2003, Bled, Hotel Kompas. Ethics = Etika. Ljubljana: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2003, str. 14. [COBISS.SI-ID 25271906]

95. STRAHOVNIK, Vojko. In defence of moral particularism : is it rational to trust Patty?. V: Rationality = Racionalnost. Ljubljana: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2002, str. 23. [COBISS.SI-ID 25237602]

96. STRAHOVNIK, Vojko. Horgan’s package of limited metaphysical realism, contextual semantics and blobjectivism. V: Metaphysics = Metafizika. Ljubljana: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2001, str. 26. [COBISS.SI-ID 25272674]

1.13 Published professional conference contribution abstract

97. STRAHOVNIK, Vojko. Sprava, resnica, pravičnost in sram. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče, 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 6997082]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

98. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond new religious intolerance. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit, 2016, str. 67-75, 196. [COBISS.SI-ID 7135834]

99. STRAHOVNIK, Vojko. Corporations as agents of global justice. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, cop. 2015, str. 161-178. [COBISS.SI-ID 6903642]

100. STRAHOVNIK, Vojko. Nasilje in genocid kot zločin proti človeškosti. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 171-185, 210. [COBISS.SI-ID1538343108]

101. STRAHOVNIK, Vojko. On the concept of genocide from the point of view of groups and harm. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit, 2015, str. 53-60, 160-161. [COBISS.SI-ID 6869594]

102. STRAHOVNIK, Vojko. Universalism and moral dialogue as challenges of global ethics. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit, 2014, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 6569818]

103. STRAHOVNIK, Vojko. Skupnost dialoga, odgovornosti in upanja. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Evropska Slovenija, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013, str. 35-51. [COBISS.SI-ID 6150490]

104. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond the culture of fear : fear and responsibility. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). From culture of fear to society of trust, (Theologie Ost-West, Bd. 17). Wien; Zürich; Berlin: Lit, 2013, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 6480986]

105. STRAHOVNIK, Vojko. O odnosu med etiko in pravom glede na vidik uklonljivosti pravnih norm. V: ŠPELIČ, Miran (ur.). Lex victrix in caritate : zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM. Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 24-36. [COBISS.SI-ID6153562]

106. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Some tendencies of logic and methodology in Slovenia. V: SCHUMANN, Andrew (ur.). Logic in Central and Eastern Europe : history, science, and discourse. Lanham [etc.]: University Press of America, cop. 2013, str. 268-282. [COBISS.SI-ID 51637858]

107. STRAHOVNIK, Vojko. Vprašanje moralnega dialoga v sodobni medkulturni družbi. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Izhodišča dialoga v sodobnem svetu, (Znanstvena knjižnica, 34). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012, str. 113-132. [COBISS.SI-ID 6031962]

108. STRAHOVNIK, Vojko. Spoznavne vrline, integriteta in etika javne uprave. V: KEČANOVIĆ, Bećir (ur.). Javna etika in integriteta : odgovornost za skupne vrednote : integriteta, odgovornost, vladavina prava : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2012, str. 127-137. [COBISS.SI-ID 5956954]

109. STRAHOVNIK, Vojko. Kultura strahu in kultura (za)upanja. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Kako iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka, (Znanstvena knjižnica, 33). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012, str. 51-62. [COBISS.SI-ID 5937498]

110. STRAHOVNIK, Vojko. France Veber and his ethics of conscience. V: PIRC, Tadej (ur.). Object, person, and reality : an introduction to France Veber. Ljubljana: JSKD, 2012, str. 131-146. [COBISS.SI-ID 48727394]

111. STRAHOVNIK, Vojko. Guilt, shame and reconciliation within the context of humanity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 129-137. [COBISS.SI-ID5915994]

112. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. France Veber : da dove provengono i doveri come oggetti?. V: VEBER, France. Filosofia : dottrina fondamentale sull’uomo e sul suo posto nella creazione. Assisi: Cittadella, cop. 2011, str. 7-20. [COBISS.SI-ID 1024202208]

113. STRAHOVNIK, Vojko. Globalization, globalized ethics and moral theory. V: KUKOČ, Mislav (ur.). Filozofija i globalizacija = Philosophy and globalization. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 195-205. [COBISS.SI-ID 6413914]

114. STRAHOVNIK, Vojko. Disagreement, dialogue and ethics in a world of strangers. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Humanity after selfish Prometheus : chances of dialogue and ethics in a technicized world, (Theologie Ost-West, Bd 15). Zürich; Münster: Lit, 2011, str. 105-114. [COBISS.SI-ID 6201178]

115. STRAHOVNIK, Vojko. Občutje krivde in sramu v kontekstu sprave. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? : spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011, str. 111-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 5924186]

116. STRAHOVNIK, Vojko. The art of life : Kekes and Bauman on attaining the good life. V: JUHANT, Janez (ur.), et al. Art of life : origins, foundations and perspectives, (Theologie Ost-West, Bd. 14). Zürich; Münster: Lit, 2010, str. 91-98, 338. [COBISS.SI-ID1024131169]

117. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Aesthetic judgment according to Veber. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 4, str. 217-235. [COBISS.SI-ID 512089982]

118. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 3, str. [93]-122, tabele. [COBISS.SI-ID 41985378]

119. STRAHOVNIK, Vojko. Introduction : challenging moral particularism. V: LANCE, Mark Norris (ur.), POTRČ, Matjaž (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). New York; London: Routledge, 2008, str. [1]-11. [COBISS.SI-ID 35851106], [Scopus up to 5. 3. 2015: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0, normalized no. of pure citations (NC): 0]

120. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, science and naturalism : virtue ethics meets social psychology. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). On cultivating faith and science : reflections on two key topics of modern ethics, (Theologie Ost-West, Bd. 9). Münster: Lit, 2007, str. 203-221. [COBISS.SI-ID 37389922]

121. STRAHOVNIK, Vojko. Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Person and good : man and his ethics in the postmodern world, (Theologie Ost-West, Bd. 6). Münster: Lit, cop. 2006, str. 241-253. [COBISS.SI-ID 33686626]

122. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Meinongian scorekeeping. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 1, str. [309]-330. [COBISS.SI-ID 30316642]

123. STRAHOVNIK, Vojko. The revival of Aristotelian virtue epistemology. V: JEROFEJEVA, T. I. (ur.), VREČKO, Janez (ur.). Filologičeskie zametki. Vyp. 3 : mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Perm: Permskij gosudarstvennyj universitet; Ljubljana: Universitet v Ljubljane, 2004, č. 1, str. 34-42. [COBISS.SI-ID 31570274]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

124. STRAHOVNIK, Vojko. Dostojanstvo. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2014-<2015>, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 7106906]

125. STRAHOVNIK, Vojko. Integriteta. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2014-<2015>, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 7107162]

126. STRAHOVNIK, Vojko. Vloga študentskega kluba pri integriranju znanstvenoraziskovalnih dejavnosti mladih in problematika pomanjkanja aktivizma. V: KLADNIK, Ana (ur.), ČRNIČ, Aleš (ur.). Perspektiva sove : Šaleški študentski klub, včeraj, danes, jutri, (Zbirka Šaleški razgledi, zv. 13). Velenje: Šaleški študentski klub: Velenjska knjižna fundacija, 2003, str. 277-285. [COBISS.SI-ID 8627095]

1.19 Review, book review, critique

127. STRAHOVNIK, Vojko. O genocidu, totalitarizmu in multikulturalizmu : Bojan Žalec, Genocide, totalitarianism and multiculturalism: perspectives in the light of solidary personalism. Lit verlag, Berlin, 2015, 110 str. Tretji dan, ISSN 1318-1238, 2015, letn. 44, [št.] 7/8, str. 110-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 7104602]

128. STRAHOVNIK, Vojko. Tadej Pirc (ur.), Podobe solidarnosti, Gornja Radgona: A priori (zbirka Khoros), 2012, 172 str. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2013, [Št.] 57/58, str. 277-284. [COBISS.SI-ID 6198362]

129. STRAHOVNIK, Vojko. David Enoch : Taking morality seriously : a defence of robust realism : (New York: Oxford University Press, 2011; 295 strani). Analiza, ISSN 1408-2969, 2012, letn. 16, št. 1/2, str. 129-134. [COBISS.SI-ID 5924442]

130. STRAHOVNIK, Vojko. The logic of legal requirements – essays on defeasibility : book review of The logic of legal requirements, essays on defeasibility (eds. Jordi Ferrer Beltrán and Giovanni Battista Ratti), Oxford: Oxford University Press 2012. Revus, ISSN 1581-7652. [Tiskana izd.], 2012, št. 18, str. 179-190. [COBISS.SI-ID 6150234]

131. STRAHOVNIK, Vojko. Zagovor personalizma. Pogledi, ISSN 1855-8747. [Tiskana izd.], 12. okt. 2011, letn. 2, št. 20, str. 23. [COBISS.SI-ID 258581248]

132. STRAHOVNIK, Vojko. Iris Murdoch: Suverenost dobrega : Ljubljana: Študentska založba (zbirka Claritas), 2006; 132 str. Tretji dan, ISSN 1318-1238, str. 124-127. [COBISS.SI-ID 37835874]

133. STRAHOVNIK, Vojko. Jean-Paul Sartre: Oris teorije čustev. Tretji dan, ISSN 1318-1238, sep./okt. 2008, letn. 37, št. 7/8, str. 132-134. [COBISS.SI-ID 252611072]

134. STRAHOVNIK, Vojko. Michael Novak: O gojenju svobode: razmišljanja o moralni ekologiji. Tretji dan, ISSN 1318-1238, nov./dec. 2008, letn. 37, št. 9/10, str. 138-140. [COBISS.SI-ID 252638464]

135. STRAHOVNIK, Vojko. Sean McKeever & Michael Ridge, Principled ethics: generalism as a regulative ideal (New York: Oxford University Press, 2006). 242 p. Croatian journal of philosophy, ISSN 1333-1108, 2007, vol. 7, no. 21, str. 512-518. [COBISS.SI-ID35680866], [WoS up to 30. 9. 2010: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, weighted no. of citations (NC): 0]

136. STRAHOVNIK, Vojko. Alasdair MacIntyre, Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline, Ljubljana: Študentska založba (zbirka Claritas), 2006; 206 str. Tretji dan, ISSN 1318-1238, sep.-okt. 2007, letn. 36, št. 7/8, str. 143-144. [COBISS.SI-ID 37329506]

137. STRAHOVNIK, Vojko (reviewer). Bojan Žalec : Doseganje dobrega. Ampak, ISSN 1580-304X, oktober 2006, leto 7, št. 10, str. 69. [COBISS.SI-ID 6024307]

138. STRAHOVNIK, Vojko. Metaethics after Moore : Terry Horgan in Mark Timmons (ur.), Claredon Press, Oxford 2006 (397 str.). Analiza, ISSN 1408-2969, 2006, letn. 10, št. 1/2, str. 152-158. [COBISS.SI-ID 33685346]

139. STRAHOVNIK, Vojko. Robert Audi, The good in the right: a theory of intuition and intrinsic value (Princeton: Princeton University Press), pp. 256. Croatian journal of philosophy, ISSN 1333-1108, 2005, letn. 5, št. 15, str. [583]-589. [COBISS.SI-ID 31306594]

140. STRAHOVNIK, Vojko. Friderik Klampfer, Etiški pojmovnik. Analiza, ISSN 1408-2969, 2004, letn. 8, št. 3, str. 121-122. [COBISS.SI-ID 219799040]

141. STRAHOVNIK, Vojko. Bojan Žalec (et al.), Intencionalnost in ontologija. Ampak, ISSN 1580-304X, maj 2003, letn. 4, št. 5, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 125413888]

142. STRAHOVNIK, Vojko. Bojan Žalec : Spisi o Vebru : ŠOU, Študentska založba, Ljubljana, 2002. Ampak, ISSN 1580-304X, okt. 2003, letn. 4, št. 10, str. 61. [COBISS.SI-ID 3702387]

143. STRAHOVNIK, Vojko. Marko Uršič, Olga Markič : Osnove logike : Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Ljubljana 2003. Analiza, ISSN 1408-2969, 2003, letn. 7, št. 4, str. 147-149. [COBISS.SI-ID 25498978]

144. STRAHOVNIK, Vojko. Intencionalnost in ontologija : razprave o filozofiji Franza Brentana. Bojan Žalec (ured.)ŠOU, Študentska založba, Ljubljana 2002. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2002, letn. 34, št. 4/6, str. 251-254. [COBISS.SI-ID 123751936]

1.20 Preface, afterword

145. JUHANT, Janez, ŠKOF, Lenart, KLUN, Branko, PRIJATELJ, Erika, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, BAHOVEC, Igor, STRAHOVNIK, Vojko. Uvod. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Izhodišča dialoga v sodobnem svetu, (Znanstvena knjižnica, 34). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012, str. 6-26. [COBISS.SI-ID 6030682]

146. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Uvod. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? : spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 5542234]

147. OŠLAJ, Borut, STRAHOVNIK, Vojko. Oseba in dobro – Person and good : mednarodni filozofski simpozij, Celje, 3. 11. 2005 – 6. 11. 2005. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2006, letn. 38, št. 1/2, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 33817954]

1.21 Polemic, discussion

148. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja. Etične vsebine za šolo prihodnosti : cilj projekta Ethos je izoblikovati vseevropsko mrežo za etično vzgojo in izobraževanje. Slovenski čas, ISSN 1855-9379, maj 2013, št. 37, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 6146650]

149. STRAHOVNIK, Vojko. Odprt prostor svobode, pluralnosti in dialoga. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2011, [Št.] 51/52, str. 33-36. [COBISS.SI-ID 265903104]

1.22 Interview

150. STRAHOVNIK, Vojko (interviewee). Kriza in vzgoja za vrednote : evropski projekt Ethos : izobraževanje za kritično razmišljanje, spoštovanje, strpnost, medkulturnost. Delo, ISSN 0350-7521, 12. jun. 2014, leto 56, št. 135, str. 15, ilustr.http://www.delo.si/arhiv/kriza-in-vzgoja-za-vrednote.html. [COBISS.SI-ID 38411781]

1.25 Other component parts

151. STRAHOVNIK, Vojko. Zasnova magistrskega študijskega programa Etika v javnem življenju. Dignitas, ISSN 1408-9653, 2011, [Št.] 49/50, str. 185-190. [COBISS.SI-ID 265869568]

152. LOVRENOV, Maja, STRAHOVNIK, Vojko. Odvisnostne in dinamične kategorije. Analiza, ISSN 1408-2969, 2000, letn. 4, št. 3/4, str. 161-163. [COBISS.SI-ID 123100672]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

 

2.01 Scientific monograph

153. STRAHOVNIK, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, cop. 2009. 266 str., tabele. ISBN 978-961-91632-3-8. [COBISS.SI-ID 248046336]

154. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Practical contexts, (Practical philosophy, Vol. 8). Frankfurt; Lancaster: ontos verlag, 2004. 180 str., skice. ISBN 3-937202-61-7. [COBISS.SI-ID 26641762]

2.02 Professional monograph

155. GROSEK, Štefan (author, editor), GROŠELJ, Urh (author, editor), ORAŽEM, Miha (author, editor), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

156. GROSEK, Štefan (author, editor), GROŠELJ, Urh (author, editor), ORAŽEM, Miha (author, editor), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone (author, copy-reader). Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2015. 55 str. ISBN 978-961-6442-63-3. [COBISS.SI-ID 278476800]

2.08 Doctoral dissertation

157. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2007. 297 f. [COBISS.SI-ID 239975424]

2.11 Undergraduate thesis

158. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni partikularizem : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2003. 69 f. [COBISS.SI-ID 25059426]

159. STRAHOVNIK, Vojko. Problem pripovedi v zgodovinopisju : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2003. 78 f. [COBISS.SI-ID 22373474]

2.19 Popular film, radio or television broadcast

160. STRAHOVNIK, Vojko, SVETLIČ, Rok, ČERNE, Martina (editor). Etika kot učni predmet? : sodelovanje v pogovorni oddaji Intelekta, Radio Slovenija. 1. program, 3. junij 2014. Ljubljana: Radio Slovenija, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174278770. [COBISS.SI-ID 6599258]

161. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan. [Človek in religija]. Ljubljana: Radio Slovenija, 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ars-humana/ava2.171325806/. [COBISS.SI-ID 6231130]

2.24 Patent

162. BLATNIK, Stanko, STRAHOVNIK, Vojko, SELIMOVIĆ, Sanja, ŠARIĆ, Edina, BLATNIK, Mladen, SIMONČIČ, Leopold, ŽOHAR, Štefan. Pripomoček za učenje in vadbo plavanja : patent SI 23574 A, datum objave 29. 06. 2012 : št. prijave 201000455, datum prijave 28. 12. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 4 str., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024228832]

163. ŠKARJA, Biljana, STRAHOVNIK, Vojko, SELIMOVIĆ, Sanja, ŠARIĆ, Edina, TREVEN, Majda, BLATNIK, Mladen, PRAZNIK, Katarina, BLATNIK, Stanko. Pripomoček za učenje matematike in plavanja : patent SI 23575 A, datum objave 29. 06. 2012 : št. prijave 201000457, datum prijave 28. 12. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 3 str., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024229344]

164. STRAHOVNIK, Vojko, BLATNIK, Mladen, ŠKARJA, Biljana, LIPNIK, Maja, CAR, Mateja, DAMJANOVIĆ, Andja, BLATNIK, Stanko. Simulator bančnih avtomatov : patent SI 23592 A, datum objave 29. 06. 2012 : št. prijave 201000456, datum prijave 28. 12. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 4 str., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024229088]

165. JAŠIĆ, Midhat, BLATNIK, Mladen, ŠKARJA, Biljana, LIPNIK, Maja, CAR, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, DAMJANOVIĆ, Andja, BLATNIK, Stanko. Učni pripomoček za določanje osnovnih dnevnih prehranskih potreb : patent SI 23623 A, datum objave 31. 07. 2012 : št. prijave 201000464, datum prijave 31. 12. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 4 str., 2 f. pril. [COBISS.SI-ID 1024228576]

166. STRAHOVNIK, Vojko, BLATNIK, Mladen, ŠKARJA, Biljana, LIPNIK, Maja, CAR, Mateja, BLATNIK, Stanko, DAMJANOVIĆ, Andja. Učni pripomoček za poučevanje programskih jezikov : patent SI 23563 A, datum objave 31. 05. 2012 : št. prijave 201000390, datum prijave 16. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. 4 str., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024229600]


PERFORMED WORKS (EVENTS)

 

3.11 Radio or television event

167. PEVEC ROZMAN, Mateja (interviewee), JUHANT, Janez (interviewee), ŠINKOVEC, Silvo (interviewee), STRAHOVNIK, Vojko (interviewee). Etika in morala : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Sveto in svet. Ljubljana: RTV Slovenija, 8. 5. 2014.http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174274815. [COBISS.SI-ID 10039555]

168. STRAHOVNIK, Vojko (interviewee), KOMEL, Radovan (interviewee). Genetski inženiring in manipulacija : oddaja Frekvenca x, Val 202, Radio Slovenija, 1. marec 2012. 2012. 6 min 24 sek. [COBISS.SI-ID 31890649]

3.14 Invited lecture at foreign university

169. STRAHOVNIK, Vojko. Error theory and non-cognitivism : lecture at the University of New Mexico, Department of Philosophy Albuquerque, New Mexico, 22th Apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7219546]

170. STRAHOVNIK, Vojko. Moderate error theory and non-cognitivism : lecture at the University of Arizona Department of Philosophy, Tucson, Arizona, Apr. 1, 2016. [COBISS.SI-ID 7219802]

171. STRAHOVNIK, Vojko. Moral particularism and moral intuition(ism) : [predavanje na Eötvös University of Budapest, March 9, 2004]. Budapest: Eötvös University of Budapest, Faculty of Science, Department of the History and Philosophy of Science, 2004. [COBISS.SI-ID 25668962]

3.15 Unpublished conference contribution

172. STRAHOVNIK, Vojko. Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti : predavanje na simpoziju ”O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra”, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 18. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 57707106]

173. STRAHOVNIK, Vojko. Etika v šoli – projekt Ethos : predavanje na posvetu Svetovni etos in celostna pedgogika, Cankarjev dom, Ljubljana, 21. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 6705754]

3.16 Unpublished invited conference lecture

174. STRAHOVNIK, Vojko. Global justice, religions, and hospitality : lecture at the symposium A World without Violence and Extremism, Center for Interreligious Dialogue & Civilizations, Tehran, 14th Dec. 2015. [COBISS.SI-ID 7179866]

3.25 Other performed works

175. JUHANT, Janez, GERJOLJ, Stanko, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Razumeti genocid in samomor : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 15. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 6894170]

176. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Od etične osebe do dialoške družbe : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 21. maj 2014. [COBISS.SI-ID 6572122]

177. GRUŠOVNIK, Tomaž, PENCA, Jerneja, STRAHOVNIK, Vojko. Živeti s posledicami : okolje, odgovornost, identiteta : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 19. februar 2014. Ljubljana, 19. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 1536373700]

178. STRAHOVNIK, Vojko. [Dialog in sodelovanje v javnem prostoru : tema na 4. mednarodnem medgeneracijskem festivalu Evropsko leto državljanov 2013, Velenje, 28. in 29. marec 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 6125402]

179. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. [Kultura strahu : akademski forum FDŠ, Brdo pri Kranju, 18. mar. 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 6101594]

180. DUJIĆ, Slobodan, PUHARIČ, Krešimir, RISTIN, Gordana, RUPEL, Dimitrij, PETRIČ, Ernest, POGAČNIK, Miha, ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko, DEŽMAN, Jože, VODOVNIK, Zvone. Pravno in alternativno reševanje sporov : sodelovanje na okrogli mizi v okviru konference Pravno in alternativno reševanje sporov, Brdo pri Kranju, 23. april 2013. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2013. [COBISS.SI-ID 6125914]

181. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, DEŽMAN, Jože, ŽALEC, Bojan. [Raznolikost strahu : od temelja dobrega do zlorabe : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 17. apr. 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 6125658]

182. HEDŽET TÓTH, Cvetka, STRAHOVNIK, Vojko, PIRC, Tadej, ŽALEC, Bojan. Vidiki solidarnosti – vidiki etičnosti : [srečanje z naslovom “Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi”, knjigarna Mohorjeve družbe, 20.II.2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35401005]

183. PAPEŽ, Viktor, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Zakon zmaguje z ljubeznijo : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 18. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 6455386]

184. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. [Odnos do najglobljega in pomen religije : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 21. nov. 2012]. [2012]. [COBISS.SI-ID 5958746]

185. JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. [Preživetje človeka : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 23. maj 2012]. [2012]. [COBISS.SI-ID 5751898]

186. GRIESSER PEČAR, Tamara, VALIČ ZVER, Andreja, JUHANT, Janez, STRAHOVNIK, Vojko, KOMPAN ERZAR, Katarina. Umijmo spomin in postanimo solidarni ljudje! : 3. okrogla miza iz cikla šestih tematskih srečanj o spravi v slovenski družbi, župnijska dvorana v Kranju, 13. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 34189869]

187. STRAHOVNIK, Vojko (interviewee). Dobro življenje : etika in iskanje sreče : [razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, 19. nov. 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 4585562]

188. GLOBOKAR, Roman (discussant), ŽALEC, Bojan (discussant), STRAHOVNIK, Vojko (discussant). Religija in nasilje : [okrogla miza v knjigarni Celjske Mohorjeve, 18. okt. 2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 4119386]


SECONDARY AUTHORSHIP

 

Editor

189. Dignitas. Strahovnik, Vojko (member of editorial board 2012-). Ljubljana: Nova revija, 1999-. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98923520]

190. Philosophy in dialogue. Strahovnik, Vojko (editor 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]

191. STRAHOVNIK, Vojko (editor), ŽALEC, Bojan (editor). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015]. 10 str. [COBISS.SI-ID 7060058]

192. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit, 2014. 141 str., ilustr. ISBN 978-3-643-90497-3. [COBISS.SI-ID 6568538]

193. STRAHOVNIK, Vojko (editor). Legal and philosophical challenges of transnational law = Pravni in filozofski izzivi transnacionalnega prava. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2014. 18 str. http://legal-theory-conference.blogspot.com/p/abstracts.html. [COBISS.SI-ID 6747482]

194. STRAHOVNIK, Vojko (editor). Simpozij o filozofiji Ludwiga Wittgensteina ob izidu knjige Proti meji smisla: razprave k Logično filozofskem traktatu (Borut Cerkovnik), 7. maj 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2014. 9 str. [COBISS.SI-ID 6596698]

195. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Dimenzije dialoga v globalni multikulturni družbi : mednarodni simpozij, Innsbruck, 16. oktober 2013 = Dimensions of dialogue in the global multicultural society : international symposium, Innsbruck, October 16th 2013. Ljubljana: [s. n.], 2013. 14 str. [COBISS.SI-ID 6414170]

196. STRAHOVNIK, Vojko (editor). Postmodernity and its repercussions for constitutional, political, philisophical and moral life = Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno življenje. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2013. 10 str. [COBISS.SI-ID 75803905]

197. CENTA, Mateja (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Soočanje z genocidom in samomorom : mednarodna konferenca, Celje, 7.-9. nov. 2013 = Facing genocide and suicide : international konference, Celje, Nov. 7th-9th 2013. Ljubljana: [s. n.], 2013. 26 str. [COBISS.SI-ID 6385754]

198. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Izhodišča dialoga v sodobnem svetu, (Znanstvena knjižnica, 34). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6844-19-2. [COBISS.SI-ID 264807168]

199. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor, author of introduction, etc.), ŽALEC, Bojan (editor). Kako iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka, (Znanstvena knjižnica, 33). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. 167 str., tabele. ISBN 978-961-6844-15-4. [COBISS.SI-ID 263218688]

200. CENTA, Mateja (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Simpozij ob 70-letnici umora prof. dr. Lamberta Ehrlicha, Ljubljana, 4. december 2012 = Symposium: 70th anniversary of murder of prof. dr. Lambert Ehrlich, Ljubljana, December 4th 2012. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 18 str. [COBISS.SI-ID 5969242]

201. LANCE, Mark Norris (editor), POTRČ, Matjaž (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). 1st issued in paperback. New York; London: Routledge, 2011. X, 221 str. ISBN 978-0-415-88787-8. ISBN 0-415-88787-9. ISBN 978-0-415-96377-0. ISBN 0-415-96377-X. ISBN 978-0-203-93778-5. ISBN 0-203-93778-3. [COBISS.SI-ID 45896290]

202. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor), ŽALEC, Bojan (editor). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? : spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-06-2. [COBISS.SI-ID 257716480]

203. MARTINJAK, Ana (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor), ŽALEC, Bojan (editor). Mednarodna konferenca Možnosti in pomen sprave, Celje, 3.-6. november 2011 = International conference The possibilities and meaning of reconciliation, Celje, November 3rd-6th 2011. [S. l.: s. n., 2011?]. 44 str. [COBISS.SI-ID 9571843]

204. LANCE, Mark Norris (editor), POTRČ, Matjaž (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). New York; London: Routledge, 2008. X, 221 str. ISBN 978-0-415-96377-0. ISBN 0-415-96377-X. [COBISS.SI-ID 35849826]

205. ARENDT, Hannah, STRAHOVNIK, Vojko (editor), ŽALEC, Bojan (responsible editor). Izvori totalitarizma, (Knjižna zbirka Claritas, št. 28). Ljubljana: Študentska založba, 2003. 705 str. ISBN 961-6446-18-5. [COBISS.SI-ID 123077888]

Supervisor for Doctoral Dissertations

206. SLOKAN, Simon. Učinki usposabljanja policistov s področja integritete : analiza zunanjih in notranjih dejavnikov : doktorska disertacija. Litija: [S. Slokan], 2015. XIII, 233 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282248448]

Supervisor for Master’s Theses

207. JOŠAR, Damir. Etični vidiki protikorupcijskega delovanja na lokalni ravni : magistrsko delo. Kranj: [D. Jošar], 2013. VI, 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024504417]

208. PEKUŠEK CVIKL, Valerija. Kozmopolitizem: med nacionalno politično skupnostjo in kozmopolitsko družbo : magistrsko delo. Kranj: [V. Pekušek Cvikl], 2012. V, 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024494945]

209. KLEINE, Romana. Trajnostni in sonaravni razvoj – okoljska etika med ekološkimi in ekonomskimi interesi primer Nature 2000 : magistrsko delo. Kranj: [R. Kleine], 2012. v, 137 str. [COBISS.SI-ID 1024243809]

210. GOSAR, Aleksander Sandi. Verska svoboda v Evropi danes : magistrsko delo. Kranj: [A. S. Gosar], 2012. V, 111 str. [COBISS.SI-ID 1024202720]

211. VERČIČ, Sonja. Etični kodeks organiziranega prostovoljstva : primer kodeksa društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski : magistrsko delo. Kranj: [S. Verčič], 2011. VI, 111 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024203744]

212. DEBEVEC, Tanja. Etični vidiki javnega naročanja ter z njimi povezane pravice in dolžnosti javnega uslužbenca : magistrsko delo. Kranj: [T. Debevec], 2011. V, 101 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024203232]

213. FEDRAN, Jasna. Etični vidiki razkrivanja nepravilnosti v javni upravi : magistrsko delo. Kranj: [J. Fedran], 2011. VIII, 134 str. [COBISS.SI-ID 1024203488]

214. ČETINA, Mitja. Razvoj evtanazijskega vprašanja v slovenski medicinski stroki po drugi svetovni vojni : magistrsko delo. Kranj: [M. Četina], 2011. V, 95 str. [COBISS.SI-ID 1024202976]

Supervisor for Master’s Theses (Bologna study programme)

215. MILIŠIĆ, Branka. Kultura strahu in pomen zaupanja v javnem življenju : magistrsko delo. Kranj: [B. Milišić], 2015. V, 93 str. [COBISS.SI-ID 1024527713]

216. MASTNAK, Aleš. Zlo in odgovornost za zlo : magistrsko delo. Kranj: [A. Mastnak], 2015. VI, 109 str., tabela. [COBISS.SI-ID 1024388449]

217. MEGLA, Samuel. Etični izzivi univerzalnosti človekovih pravic in kulturni relativizem : magistrsko delo. Kranj: [S. Megla], 2014. V, 111 str. [COBISS.SI-ID 1024413793]

218. MATKO, Erika. Med etiko živali in trajnostnim razvojem : magistrsko delo. Kranj: [E. Matko], 2013. IV, 93 str. [COBISS.SI-ID 1024506977]

219. KOPČIČ, Darja. Preprečevanje korupcije v javnem sektorju v Sloveniji : magistrsko delo. Kranj: [D. Kopčič], 2012. VI, 150 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024463969]

Supervisor for Undergraduate Theses

220. HRIBAR, Nataša. Vpliv etike managerjev na splošno poslovno etiko podjetja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Hribar], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024372770]

221. KONČAN, Bernarda. Stres na delovnem mestu : v mednarodnem podjetju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Končan], 2010. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024284962]

Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

222. TUREL, Anže. Odnos med državo in verskimi skupnostmi ter položaj verskih skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Kranj: [A. Turel], 2014. VII., 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024435041]

Translator

223. OPAŁEK, Kazimierz, WOLEŃSKI, Jan. Dejstvo, najstvo in logika = Ser, deber y lógica. Revus, ISSN 1581-7652. [Tiskana izd.], 2014, št. 23, str. 15-48, 172. [COBISS.SI-ID 284369920]

224. HARE, Richard Mervyn. Struktura etike in moralnosti. Analiza, ISSN 1408-2969, 2009, letn. 13, št. 1/2, str. 35-45. [COBISS.SI-ID 17403912]

225. MACKIE, John Leslie. Subjektivnost vrednot. Analiza, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 1/2, str. 69-92. [COBISS.SI-ID 17401864]

226. WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Etična kosistentnost. Analiza, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 3, str. 61-77. [COBISS.SI-ID 256044800]

227. MAXWELL, John C.. Ni takšne stvari kot “poslovna” etika : obstaja samo eno pravilo za sprejemanje odločitev. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 2007. 129 str. ISBN 978-961-91632-2-1. [COBISS.SI-ID 233645824]

228. DANCY, Jonathan. Dve pojmovanji moralnega realizma. Analiza, ISSN 1408-2969, 2007, letn. 11, št. 4, str. 57-71. [COBISS.SI-ID 247525888]

229. PRICHARD, Harold Arthur. Ali moralna filozofija temelji na zmoti?. Analiza, ISSN 1408-2969, 2005, letn. 9, št. 4, str. 93-105. [COBISS.SI-ID 230931712]

230. ZAGZEBSKI, Linda. Iskanje izvora spoznavnega dobra. Analiza, ISSN 1408-2969, 2004, letn. 8, št. 3, str. 85-100. [COBISS.SI-ID 219794688]

231. DANCY, Jonathan. Etični partikularizem in moralno pomembne lastnosti. Analiza, ISSN 1408-2969, 2003, letn. 7, št. 3, str. 19-32. [COBISS.SI-ID 128224768]

Author of introduction

232. JUHANT, Janez. Človek in religija, (Znanstvena knjižnica, 32). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 232 str. ISBN 978-961-6844-13-0. [COBISS.SI-ID 263043072]

233. JUHANT, Janez (editor), STRAHOVNIK, Vojko (editor, author of introduction, etc.), ŽALEC, Bojan (editor). Kako iz kulture strahu? : tesnoba in upanje današnjega človeka, (Znanstvena knjižnica, 33). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. 167 str., tabele. ISBN 978-961-6844-15-4. [COBISS.SI-ID 263218688]

234. RAUCH, Peter (photographer, interviewee). Some objects = Nekaj objektov. Ljubljana: Aksioma, Institute for Contemporary Art: = Aksioma, zavod za sodobne umetnosti, 2011. 1 mapa ([16] zganj. listov), fotogr. ISBN 978-961-92192-4-9. [COBISS.SI-ID259942144]

235. JUHANT, Janez. Za človeka gre, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 29). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011. 200 str. ISBN 978-961-6844-08-6. [COBISS.SI-ID 259170560]

236. RAUCH, Peter (artist). 15 objektov = 15 objects : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Vžigalica, 5. 7.-6. 8. 2010. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Vžigalica, 2010. 1 zloženka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512831018]

237. BRAGUE, Rémi, ŽALEC, Bojan (editor). Božji zakon : filozofska zgodovina neke zaveze, (Knjižna zbirka Claritas, 54). Ljubljana: Študentska založba, 2009. 521 str. ISBN 978-961-242-238-7. [COBISS.SI-ID 246817792]

238. MCCABE, Herbert, DAVIES, Brian (editor, author of introduction, etc.), ŽALEC, Bojan (author of introduction, etc., editor). Dobro življenje : etika in iskanje sreče, (Knjižna zbirka Claritas, 51). Ljubljana: Študentska založba, 2008. 128 str. ISBN 978-961-242-181-6. [COBISS.SI-ID 239744000]

239. MAXWELL, John C.. Ni takšne stvari kot “poslovna” etika : obstaja samo eno pravilo za sprejemanje odločitev. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 2007. 129 str. ISBN 978-961-91632-2-1. [COBISS.SI-ID 233645824]

240. POTRČ, Matjaž. Dinamična filozofija, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004. 266 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-162-X. [COBISS.SI-ID 218875904]

241. EDINGER, Edward F.. Jaz in arhetip : individualizacija [!] in religijska funkcija psihe, (Knjižna zbirka Claritas, 33). Ljubljana: Študentska založba, 2004. 417 str., ilustr. ISBN 961-6446-55-X. [COBISS.SI-ID 213064448]

242. GRDINA, Igor. Slovenci med tradicijo in perspektivo : politični mozaik 1860-1918, (Knjižna zbirka Claritas, 32). Ljubljana: Študentska založba, 2003. 386 str. ISBN 961-6446-52-5. [COBISS.SI-ID 127532032]

243. ŽALEC, Bojan. Spisi o Vebru, (Zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2002. 135 str., graf. prikazi. ISBN 961-6356-98-4. [COBISS.SI-ID 120890624]

244. HUME, David. Naravna zgodovina religije, (Knjižna zbirka Claritas, 18). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 97 str. ISBN 961-6356-54-2. [COBISS.SI-ID 113956352]

Co-Supervisor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

245. OBERSTAR, Helena Emilija. Institut zmote v rimskih pravnih virih : diplomsko delo. [Nova Gorica: H. E. Oberstar], 2009. 63 f. [COBISS.SI-ID 1024174705]

Interviewer

246. ŽALEC, Bojan (discussant). Izvori človečnosti : možnosti in dejavniki sodobne neinstrumentalistične morale : [razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 20. apr. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 5441882]

247. ERZAR, Tomaž (discussant), ŽALEC, Bojan (discussant). Doseganje dobrega : [okrogla miza v knjigarni Celjske Mohorjeve, 15. nov. 2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 4119642]

Discussant

248. Duševne motnje : [razmišljanja in razgovori v knjigarni Mohorjeve družbe, 16. jan. 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 4207962]

Other

249. PLETERSKI-RIGLER, Dušica, GROSEK, Štefan. Etične dileme ob koncu zdravljenja v enoti intenzivne medicine – izhodišča za etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: FLIS, Vojko (ur.).Kirurški bolnik v enoti za intenzivno zdravljenje. Maribor: Klinika za kirurgijo, UKC: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete, 2014, str. 37-46. [COBISS.SI-ID 5289535]


UNCLASSIFIED

250. STRAHOVNIK, Vojko. Solidarnost : prazna beseda ali konkretna vsebina?. Pogledi, ISSN 1855-8747. [Tiskana izd.], 12. jun. 2013, letn. 4, št. 11, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 272975616]

251. STRAHOVNIK, Vojko. Vebrova etika. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2011, letn. 43, št. 3/4, str. 67-88. [COBISS.SI-ID 273127424]