||| Lectures

Current courses

Ethical Foundations of European Society

Past courses
Philosophy 324: Law and Morality (Fall 2017)
Philosophy 150C1: Philosophical Perspectives on Society (Fall 2017)

FILOZOFSKA FAKULTETA (UL)
Logika in argumentacija – vaje (I. stop.)
Moralna teorija (I. stopnja)
Moralna filozofija (I. stopnja)
Veber in njegova šola (II. stopnja)
Etika in moralna teorija (II. stopnja)

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Etika v upravi (I. stopnja)
Javnopravni in družbenofilozofski vidiki verskih skupnosti (I. stopnja)
Etika v javnem življenju (II. stopnja)
Etični temelji globalnega prava (II. stopnja)

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA
Etika v javnem življenju (II. stop.)
Filozofija in teorija prava (II. stop.)